Member Log in
ID
Password
Password
New Member Register
ความรู้ดีๆสำหรับผู้บริหาร
การคิดเชิงบวก
การบริหารงานบุคคล
การเขียนแผนธุรกิจ
ภาวะผู้นำLeadership.ppt
การเจรจาต่อรอง .ppt
จิตวิทยาในการทำงาน .pdf
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดงาน"ราตรีย้อนยุค รำลึกมณีกาญจน์"
(Reader : 775)
เนื่องด้วยสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมหารายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจักหารายได้เชิงส่งเสริม ช่วยเหลือสังคม เเละชุมชน โดยใช้ชื่องาน "ราตรีย้อนยุค รำลึกมณีกาญจน์"เพื่อส่งเสริมในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเเละชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ.ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เวลา 18.00-23.00 น. (การเเต่งกาย:ชุดย้อนยุค)
Posted by : เบียร์วัน/เวลา : 23/8/2554 11:55:48
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
kanchamber.com